A Sola Scriptura önellentmondása

Square

​A katolikus -protestáns hitviták gyakori kiindulópontja, hogy azt várják a katolikus féltől, a Szentírásból bizonyítsa álláspontját, hiszen – a protestáns felekezetek szerint – a kinyilatkoztatás egyedül hiteles forrása a Biblia. Nézzük meg, mennyire tartható ez az álláspont, annak fényében, hogy a Sola Scripturáról nem szól a szkriptúra – vagyis ez is egy hagyomány.

A helyzetet úgy tudnánk összefoglalni, hogy nem azonos a hitelesnek elfogadott tanítás: a katolikus egyház szerint a kinyilatkoztatás egyenrangú forrásai Szentírás és a Szenthagyomány, amelyről egyébként szó esik a Szentírásban lsd. 2Tessz 2,15, ellentétben a Sola Scriprurával.

Jézus nem adta oda pdf-formátumban az Újszövetséget földi élete során, hanem közösséget alapított, az Egyházat. Egy idő után viszont szükségessé vált, hogy a szemtanúk, közeli ismerőseik írásban is áthagyományozzák tapasztalataikat, hogy megmaradhasson az utókornak. A Szenthagyomány kronológiailag megelőzi a Szentírást, hiszen a Jézusra vonatkozó apostoli hagyomány kb. két évtizede élő volt, amikor megszületett az Újszövetség első könyve, Pál tesszalonikiakhoz írt levele.

Az első századokban viták voltak, hogy melyik könyvek tartozzanak bele a Szentírásba, és melyek pedig ne. A kérdésben az Egyház döntött, pl. 382-es római zsinaton (I. Damaus pápa) vagy a III. karthagói zsinaton (397). Így ha valaki a Szenthagyományt elutasítja, vele együtt a Szentírást is, hiszen a Szenthagyomány nélkül nem lehet megmondani, mely könyvek tartoznak bele az Szentírásba és melyek nem. Ha pedig már egy esetben (a Szentírás terjedelmével kapcsolatban) a Szenthagyományhoz kell fordulni, nem lehet igaz a Szentírás kizárólagosságának elve.

Mivel az egyház volt az, aki a Szentlélek vezetésével összeállította a Szentírást, –  XVI. Benedek pápa szavaival élve–, szerzői joga van felette. Ez azt jelenti, hogyha felmerülnek kérdések az értelmezésével kapcsolatban (lsd. miseáldozat vs. úrvacsora), hogyan is kell értelmezni a szöveget a Tanítóhivatal ad eligazítást. Persze a protestáns felekezetek is szükségszerűen értelmezik a Szentírást, , így viszont odalesz az egység, minden egyes felekezet saját szájíze szerint magyarázhatja a szöveget, a több tízezer protestáns felekezet mindegyike azt hirdeti, hogy ő egyedül a Szentírás hiteles értelmezője. Azonban ezekre az értelmezésekre nincs semmilyen isteni garancia.

Így amikor hitviták során a protestáns fél a Sola Scriptura elvét akarja kiindulópontnak tekinteni, érdemes megjegyezni, hogy többszörös logikai ellentmondás. Persze, ettől függetlenül értékes lehet megnézni a biblikus alapokat.

Endrédy Balázs