15 válasz protestáns testvéreknek (2. rész)

Square

Megjelent egy írás „15 kérdés a római katolikusokhoz” a kalvinistaapologetika.hu oldalon és mi arra gondoltunk, hogy szíves örömest megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, nehogy protestáns testvéreink bizonytalanságban maradjanak. Nem vennénk a lelkünkre. (Az első részért katt ide!)

Negyedik: Miért állítják a katolikusok, hogy a keresztényeknek vissza kéne térniük Rómához (a katolikus egyházba) azért, hogy a Szentírás nem biztos, nem világos tanításaira választ kapjanak, ha a Római Katolikus Egyház is mindössze 10-15 verset értelmezett eddig „tévedhetetlenül”?

Nagyon érdekelne, hogy ezt a számot a szerző honnan vette. Egyszerűen elképzelni sem tudom. Amióta az Egyház egyetemes zsinatokat tart, minden zsinati dokumentum alapvetően bibliai helyek értelmezéséről szól, azaz Isten igéjét fejtjük ki és értjük meg egyre mélyebben. Tehát ez a szám nem 10-15, hanem több ezer. Nyilvánvalóan a Szentírás összes igéjét nem akarjuk értelmezni, hiszen erre nincsen semmi szükség.

Ötödik: Miért állítják a katolikusok, hogy a keresztényeknek katolikussá kellene lennie azért, hogy elkerüljék a Szentírás félremagyarázását, miközben a katolikus teológusok is elismerik, hogy a Római Katolikus Egyház is képtelen erre? Jimmy Akin katolikus teológus elismerte: „…ha elég jól ismered katolikus hitedet, akkor az segíteni fog téged abban, hogy felismerd: mit NEM tanítanak bizonyos szakaszok, de alapesetben abban nem fog segíteni, hogy MIT tanítanak pontosan. Következtetésképpen mindig benne van a tévedés lehetősége a bibliaértelmezésekben. Mi [katolikusok] képtelenek vagyunk ezt a kockázatot kiküszöbölni.”

Ez az idézet EGY darab katolikus teológus gondolata, nem pedig teológusoké, és legfőképpen nem az Egyház hivatalos tanítása. Amúgy meg miért gondolják a protestáns testvérek, hogy bármelyik katolikus teológus véleménye egyenlő az Egyház véleményével? Tudok mutatni olyan katolikus teológust, aki szerint a homoszexualitás a Biblia alapján is teljesen elfogadott, és a meleg párokat meg kéne áldani. Ez azonban tévedés, és legkevésbé sem az Egyház tanítása. Aki az Egyház tanítására kíváncsi, az nyissa ki a Bibliát és a Katekizmust. Ezek tartalmazzák valójában, hogy „mit állítanak a katolikusok”. Emellett az idézett szöveg is azt mondja, hogy katolikusként egy dologban legalább biztos lehetsz, hogy mit nem tanít egy-egy szakasz. Ez már egy jó kiindulási pont lehet a félreértelmezések elkerülésére. A gondolat második fele pedig egyszerű tévedés.

Hatodik: Hogyan lennénk képesek mi, protestánsok katolikussá válni, ha pusztán a Szentírás-értelmezéés tanulmányozás alapján nem jöhetünk rá, hogy a katolikus tanítást támogatja Isten Szava, annak bizonytalansága annak bizonytalan volta miatt [melyet a katolikusok állítanak]? Először vakon katolikussá kellene válnunk anélkül, hogy megláthatnánk, felismerhetnénk azt, hogy támogatja-e a Biblia a katolikus tanokat?

Egyszerű: olvasd el a Katekizmust. Amúgy a Biblia éppen hogy a katolikus tanítást támogatja, sőt a kezdeti egyház leírásában is a Katolikus Egyházat lehet felismerni, lásd pl. a papság hármas tagolódását (püspök, presbiter, diakónus, akiknek a felszentelése a püspök feladata, kézrátétellel), Péter főségét (Mt 16,18), a kenyértörés fontosságát (1Kor 10,14-17), vagy a szentek tiszteletét. Ez utóbbihoz mutatok néhány példát! Olvasd el Elizeus csontjainak esetét (2Kir 13,20-21), vagy azt az esetet, amikor egy asszony Jézus ruhájának érintésétől gyógyult meg (Mt 9, 20-22), és amikor Péter árnyéka gyógyít (ApCsel 5,15), vagy a Pál által korábban használt kendő (ApCsel 19,11-12).  Szóval nem is annyira légből kapott a szentek és ereklyék tisztelete. Nem akarnék végigmenni most az összes katolikus tanításon, de mindenki nyugodjon meg: mindegyik biblikus. Ráadásul Isten igéje egyértelműen tanítja, hogy Jézus egyetlen egyházat alapított, amit az apostolokra bízott, akiknek átadta a saját hatalmát („Aki titeket hallgat, engem hallgat” Lk 10,16). De ami a legfontosabb: ennek az egyháznak az egysége megvalósul a kenyér közösségében, ami Krisztus valóságos teste (1Kor 10,17), és a tanítás egységében, amivel kapcsolatban Pál maga mondja, hogy ha valaki mást tanít, átkozott legyen. (Gal 1,8)

Egyelőre legyen elég ennyi, folytatás következik.

Hodász András